Byrd-mise Nagyboldogasszonykor

Szeretettel hívjuk a kedves híveket augusztus 15-én, Nagyboldogasszony napján az este 6 órai szentmisére, ahol az ünnep propriuma William Byrd ötszólamú feldolgozásában szólal meg a Szent Mihály Szkóla és a Belvárosi Kántorátus tagjaiból alakult együttes előadásában. A mise után a lourdes-i oltárnál Mária-litániát végzünk, amelyet Claudio Monteverdi feldolgozása tesz ünnepélyesebbé. Vezényel: Gesztesi-Tóth László.
William Byrd (1543–1623), az angol reformáció korának katolikus zeneszerzője azon kevesek közé tartozott, akik a latin mise állandó részei, ordináriuma mellett annak propriumát, változó részeit is megzenésítették. E nagyszabású ciklusból jelenít meg egy szakaszt a Mária Mennybevételének ünnepére készült öt tétel. Byrd a propriumtételeket a reneszánsz vokálpolifóniának abban a stílusában alkotta meg, amelyet Palestrina és Lassus neve fémjelez, és amelyet a XIX–XX. századi egyházzenei megújulás a gregorián után a „legkatolikusabb” zenei nyelvként határozott meg. Elsősorban mégis hangszeres gondolkodású zenész volt (úrfelmutatásra és áldoztatásra egy-egy billentyűs darabja is megszólal majd), aki az ő korára már hagyományossá vált nyelvezetet változatos ritmikával, a belső szólamok izgalmas játékával újította meg. Reméljük, hogy a kezdeményezés nem marad folytatás nélkül, és a Szent Mihály-templomban celebrált, hagyományos rítusú szentmiséken legalább néhány havonta ízelítőt adhatunk majd a liturgikus műzene gazdag örökségéből is.