Szent Mihály Szkóla

A Szent Mihály Szkóla (Schola Cantorum Sancti Michaelis Archangeli) a római liturgia hagyományos, úgynevezett rendkívüli formájának énekes szolgálatát heti vagy nagyobb rendszerességgel ellátó testület. Feladata elsősorban a teljes gregorián miseproprium igényes megszólaltatása, másodsorban a gyülekezet énekének vezetése a miseordinárium, a magyar nyelvű proprium és a népénekek szintjén, harmadsorban – a körülményekhez és a tagok lehetőségeihez mérten – az egyházi műzene ápolása. Kisebb rendszerességgel, de nem kisebb odaadással eleveníti föl és tartja fönn az énekelt, gregorián zsolozsma gyakorlatát, elsősorban rendszeresen végzett matutínumok formájában. Elkötelezett a középkori magyar egyházi kultúra legnemesebb örökségét jelentő esztergomi úzus és annak tételválasztásai, dallamváltozatai iránt. Ahol a fönnmaradt források és a jelenlegi liturgikus előírások lehetővé teszik, ezeket részesíti előnyben.

Karnagy: Nényei Sára 

Helyettes karnagy: Várföldi Anna 

Menedzsment: Földváry Miklós István 

 Kapcsolat: foldvary.miklos[kukac] outlook.com