Jubileumi búcsúk

Templomunkra is érvényes a 900 éves évfordulóhoz kapcsolódó búcsúengedély 2020 Ádvent és 2022 Urunk Megkeresztelkedése közötti időszakban, az alábbiak szerint.

„Az Apostoli Penitenciária a Szentséges Atya Ferenc pápa parancsára szívesen engedélyez:

teljes búcsút

-a szokásos feltételekkel (szentségi gyónás, eucharisztikus áldozás és imádság a Szentatya szándékára)

-a premontrei szabályozott kanonokok és más valóban bűnbánó és a szeretet által indított krisztushívők számára a jubileum alkalmával,

-ha zarándokok módjára felkeresik a jubiláló templomokat és imaházakat,

-és ott a szabályosan meghatározandó szent cselekményekben részt vesznek, vagy legalább megfelelő időn keresztül alázatosan imádkoznak a bűnösök megtéréséért, a papi és szerzetesi hivatásokért és az emberi család intézményének védelméért, hozzácsatolva az Úr imáját, a Hitvallást, valamint a Boldogságos Szűz Máriához és Szent Norberthez intézett fohászokat.
A premontrei rend tagjai, akik betegség vagy más súlyos ok miatt akadályozva vannak az ünnepségeken való részvételben, teljes búcsút nyerhetnek, ha felindítva minden bűn megvetését és a szándékot, hogy amint lehetséges lesz, teljesítik a három szokásos feltételt, a szív lelki vágyával elvégzik a zarándoklatot  és saját betegségeiket vagy a kellemetlenségeket felajánlják az irgalmas Istennek Mária által, hozzácsatolva a fenti imákat. Hogy pedig az isteni megbocsátáshoz való hozzáférés az Egyház kulcsai által könnyebben és lelkipásztori szeretettel történjék, ez a Penitenciária nyomatékosan kéri, hogy a premontrei szabályozott kanonokok nagylelkűen szenteljék magukat a bűnbánat szentségének és gyakran szolgáltassák ki a betegeknek az Oltáriszentséget.
Mindezek a teljes jubileumi időszak alatt érvényesek. Minden ellenkező rendelkezés érvényét veszíti.

Maurus Card. Piacenza, nagypenitenciárius
Christophorus Nykpel, régens”